ÚVOD | EN | DE

Upínání - projekty

Upínání

UPÍNÁNÍ

Nástroj

NÁSTROJE

Obrábění

OBRÁBĚNÍ

Konstrukce

KONSTRUKCE

Více na YOUTUBE kanálu Kastr CNC youtube

Přípravek pro upínání odlitku

Pro upínání tenkostěnného kokilového odlitku jsme zvolili dvě upravené lišty MU7 s tvrdými čelistmi vzájemně skloněné pod úhlem. Výsledné řešení se velmi osvědčilo, během obrábění nedochází k chvění žádné z tenkostěnných částí a odlitek není deformován nadbytečně velkými upínacími silami. To je jasným důkazem, že s našimi lištami MU7 lze úspěšně upínat i složité tvary obrobků.

Paletizace pro horizontku VHN 13 Paletizace pro horizontku VHN 13 Paletizace pro horizontku VHN 13 Paletizace pro horizontku VHN 13

Paletizace pro horizontku VHN 13

Na základě výkresové dokumentace obrobku a požadavků zákazníka, jsme realizovali projekt paletizace pro horizontální frézku VHN 13. Během obrábění jedné palety provede obsluha stroje přesné ustavení a upnutí obrobku na druhé paletě. Jakmile je polotovar (v tomto případě svařenec) na první paletě obroben, palety se vymění a celý proces se opakuje. Tento paletizační systém jsme tak "ušili na míru" včetně integrovaných upínačů a odměřovacích jednotek, které plní kontrolní funkci vzhledem k ustavení obrobku, ale i k rozměrovému ověření přesnosti svařence a rozložení přídavků pro obrábění. Stroj nemusí během přesného ustavování obrobku stát a produktivita výroby se tak značně zvýšuje. Výměna palet je díky naváděcím prvkům velmi rychlá. Paleta je ustavena na stroji s maximální přesností. Systém upnutí je navržen tak, aby byl velmi tuhý a eliminoval chvění při obrábění, takže lze využít celý výkonový potenciál stroje. Navíc v tomto případě je paleta výrazně větší než stůl stroje, na kterém dochází k opracování.

Paletizace pro horizontku VHN 13 Paletizace pro horizontku VHN 13 Paletizace pro horizontku VHN 13

Paletizace a zakladače palet

Pro firmu Siemens Mohelnice jsme realizovali mechanickou paletizaci ke stroji INTOS VOC600 se dvěma zásobníky palet. Takto je možné během několika minut přeměnit výrobu na stroji tím, že se jednoduše vytáhne paleta ze zásobníku a převeze se na paletizačním vozíku do stroje. Celkem je k dispozici 14 palet, na kterých mohou být různé upínače. Paletizační vozík pojme 2 palety, které je možné mezi sebou měnit (na jedné se upíná, na druhé obrábí). Prostoje stroje VOC600 se tak zkrátili na minimum. Naše další aktivity v oblasti upínání najdete na: www.upinace.cz

Paletizace a zakladače palet Paletizace a zakladače palet Paletizace a zakladače palet